I'm making a keyboard. I don't know if this will ever go anywhere, but I recently got really interested in keyboards so I decided to try to make my own keyboard PCB.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
penguin 445eb8f3c3 beginning work on epk host side stuff 5 miesięcy temu
electrical beginning work on epk host side stuff 5 miesięcy temu
software beginning work on epk host side stuff 5 miesięcy temu